Aplikacja Słowik. Pobierz i nagraj swój głos!

Dowiedz się więcej
Testy logopedyczne -

Testy logopedyczne

Testy mierzące czasowe aspekty opracowywania informacji słuchowej oraz krótkotrwałą pamięć słuchową.

W ramach tej grupy stosuje się przede wszystkim:

FPT (Frequency Pattern Test)

Polega na różnicowaniu sekwencji tonów o różnej wysokości. Służy do oceny rozróżniania wysokości tonów i porządkowania czasowego.

DPT (Duration Pattern Test)

Polega na różnicowaniu sekwencji tonów o różnej wysokości. Służy do oceny rozróżniania wysokości tonów i porządkowania czasowego.

GDT (Gap Detection Test)

Polega na wykrywaniu przerw w szumie. Służy do wykrywania odstępów czasowych pomiędzy dźwiękami.

DDT (Dichotic Digit Test)

Testy rozdzielnousznego słyszenia liczb. Służy do określenia dominującego ucha i przewagi półkulowej w percepcji mowy.

TRS (Test Rozdzielnousznego Słyszenia)

Testy rozdzielnousznego słyszenia słów. Służy do określenia dominującego ucha i przewagi półkulowej w percepcji mowy.

Testy oceniające progi dyskryminacji

W ramach tej grupy stosuje się przede wszystkim:

DLF (Difference Limen for Frequency)

Ocena progu różnicowania częstotliwości. Służy do określenia najmniejszej rozpoznanej różnicy wysokości dźwięków.

DLI (Difference Limen for Intensity)

Ocena progu różnicowania natężenia. Służy do określenia najmniejszej rozpoznanej różnicy natężenia dźwięków.

Testy rozumienia mowy zniekształconej

W ramach tej grupy stosuje się przede wszystkim:

Test Dyskryminacji Fonemowej

Test różnicowania fonematyczno-fonetycznego. Test składa się z trzech składowych: słów znaczących, słów bez znaczenia, słów zniekształconych fonetycznie. Posiada opcje oceny różnicowania słów skompresowanych czasowo.

FWT (Filtered Words Test)

Testy mowy filtrowanej. Służy do oceny umiejętności rozpoznawania dźwięków filtrowanych.

SPN (Speech in Nois)

Test rozumienia mowy w szumie.