Aplikacja Słowik. Pobierz i nagraj swój głos!

Dowiedz się więcej

Virtual Speech Therapy System

Nowa jakość w terapii osób z zaburzeniami wymowy

Dla osób z wadami wymowy proste czynności, takie jak: komunikacja, czytanie, pisanie czy adaptacja w środowisku, często stanowią problemy, z którymi muszą się zmagać każdego dnia.
Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej
  • Politechnika Lubelska
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Opis problemu

Zaburzenia wymowy to problem, który dotyczy coraz większego odsetka osób.

W Polsce co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy z zaburzeniami słuchu i mowy (Dane przedstawione w „Krajowych ramach strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020”)

80% bodźców dociera do nas przez słuch, a nie przez wzrok

Mało atrakcyjna forma ćwiczeń logopedycznych

Brak możliwości stałego nadzoru przez terapeutę nad właściwym wykonywaniem ćwiczeń w domu

Obwinianie za brak skuteczności terapii terapeutę (mimo nie stosowania się do zaleceń)

Przestarzałe metody leczenia wad wymowy

Brak algorytmu spersonalizowanych ścieżek terapeutycznych

Rozwiązanie problemu

Metoda VSTS to system, który na podstawie analizy głosu i artykułowania zidentyfikuje wadę wymowy oraz w sposób automatyczny wybierze program terapii.

System zapewnia spersonalizowaną terapię leczenia wad wymowy, przy wykorzystaniu interaktywnych gier.

W oparciu o układ biosensorów i analizę akustyczną dostarcza bieżącą informację zwrotną o postępach pacjenta w terapii wad wymowy.

Zaburzenia w liczbach

Zaburzenia słuchu

Około 1,5 na 1000 noworodków cierpi na ubytek słuchu.

W grupie wiekowej od 3 do 17 lat jest to już około 5 na 1000 osób.

Szacuje się, że 30% dzieci z dysleksją oraz do 50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu typu centralnego.

Afazja, dyslalia i dyzartria

W Polsce rokrocznie przybywa ponad 60 tysięcy nowych pacjentów po udarze.

Około 30% (od 21% do 38%) ma problemy z mową. Na świecie jest ponad 10 milionów osób po udarze.

W Polsce tylko 48% chorych z udarem mózgu jest poddawanych rehabilitacji mowy.

Do tego należy doliczyć ciągle zwiększającą się liczbę pacjenów z afazją dziecięcią.

A gdyby tak terapia wad wymowy stała się przyjemnością?

Dzięki naszej aplikacji stanie się to możliwe

Z troską o potrzeby pacjentów terapii logopedycznej pracujemy nad VSTS - Virtual Speech Therapy System.

Najlepsi naukowcy i specjaliści zostali zaangażowani w stworzenie komfortowej terapii logopedycznej, której będziesz mógł używać w zaciszu swojego domu.

Wkrótce możliwe będzie, aby terapeuta był na bieżąco z postępami Twojej terapii bez konieczności odbywania wizyt.

Znamy się na rzeczy!

  • Stworzyliśmy trzy multimedialne systemy terapeutyczne
  • Terapia SPPS metodą Skarżyńskiego to innowacyjna metoda stosowana u osób z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. Poza zmysłem słuchu stymuluje i angażuje także wzrok oraz dotyk, pobudza ich wzajemną koordynację i pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce.
  • ITUS – metoda lubelska to Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej opracowany specjalnie w ramach Projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
  • Aplikacja do badań przesiewowych słuchu w ramach Kapsuły Badań Zmysłów – innowacyjne i unikalne na świecie, wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające diagnostykę najważniejszych zmysłów w jednym miejscu
  • Partner Lubelskiego Programu Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną Badania przesiewowe słuchu, głosu i mowy wśród 32.972 uczniów (16.156K/16.816M) klas I szkół podstawowych

Działanie środowiska VSTS

Moduł zintegrowanego panelu terapeutycznego Moduł multimedialnego panelu pacjenta Moduł wkładki terapeutycznej Moduł analityczny Moduł modeli terapeutycznych Moduł spersonalizowanego programu terapii Moduł walidacji poprawności ćwiczeń Moduł analiz efektów terapii

Wsparcie naukowe

Do pracy nad VSTS zaangażowaliśmy multidyscyplinarny zespół najlepszych naukowców i specjalistów.

dr hab. Z. Marek Kurkowski

dr hab. Z. Marek Kurkowski

(prof. UMCS)
dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik

dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik

(prof. UMCS)
prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka

prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka

dr Małgorzata Partyka

dr Małgorzata Partyka

dr Adam Kobus

dr Adam Kobus

dr inż. Anrzej Kociubiński

dr inż. Anrzej Kociubiński