Aplikacja Słowik. Pobierz i nagraj swój głos!

Dowiedz się więcej
O terapii2 -

O terapii2

Możliwości naszej terapii

Możliwość terapii zdalnej

VSTS umożliwi zmniejszenie ilości wizyt w gabinecie logopedycznym, a dzięki panelowi terapeutycznemu zapewnieni informacje zwrotne nt. prawidłowości wykonywania ćwiczeń i postępów pacjenta w funkcjonalności terapii zdalnej z każdego miejsca na Świecie z dostępem do Internetu.

Szybka korekcja wady wymowy

Moduł analiz efektów terapii będzie odpowiedzialny za analizę całościową efektów terapii i monitorowanie postępów pacjenta w trakcie procesu leczenia. Wyposażony w mechanizm analiz lingwistycznych oraz walidator postępów terapii. Moduł będzie odpowiedzialny za wyznaczanie punktów stycznych dla kolejnych etapów terapii oraz modelu górnego traktu głosowego danego pacjenta.

Wielopoziomowe gry terapeutyczne

Wielopoziomowość terapii (do 6 etapów) leczenia wad wymowy o zmiennym poziomie trudności dostosowanym w sposób spersonalizowany do pacjenta.

Monitorowanie (na żywo) postępów terapii przez lekarza/terapeutę

Dzięki zintegrowanemu panelowi terapeutycznego istnieje możliwość stałego monitorowania efektów terapii wraz z innymi parametrami terapii: czas ćwiczeń, liczba powtórzeń, liczba błędów w funkcji poziomów zaawansowania.

Multimedialny panel pacjenta

Moduł odpowiedzialny za graficzne przedstawianie ćwiczeń terapeutycznych, w tym gier i programów terapeutycznych oraz prezentowanie osiągniętych wyników ćwiczeń. Ze względu na różne grupy wiekowe będzie posiadał inny system identyfikacji wizualnej dla każdej z nich.

110 modeli terapeutycznych

Duża liczba modeli terapeutycznych pozwoli na personalizację terapii dla pacjenta. Dzięki ocenie akustycznej i analizie sygnałów z wkładki terapeutycznej zostaną opracowane wskaźniki dla algorytmów modułów terapii VSTS.

Dwie grupy wiekowe (dzieci i dorośli)

Problemy artykulacyjne dzieci i dorosłych różnią się. Ze względu na wiek terapia VSTS będzie posiadała inny zestaw gier, ćwiczeń i programów terapeutycznych. Terapia wad wymowy przyczyni się do poprawy zdolności komunikacyjnych z otoczeniem, zwiększy pewność siebie i pomoże pozbyć się kompleksów.

Usprawnianie realizacji 11 głosek

VSTS będzie posiadał 11 modeli artykulacji korekcji głosek tj. /r/, /l/, /sz/, /ż/, /cz/, /s/, /z/, /c/, /ś/, /ź/, /ć/.

Terapia 5-ciu grup zaburzeń

Terapia VSTS jest przeznaczona dla pacjentów z dyslalią, zaburzeniami słuchu, dyzartria, afazją i oligofazją. Przebieg terapii jest całkowicie bezpieczny i przyjemny dla pacjenta. Wiąże się z wykonywaniem ćwiczeń stanowiących trening właściwych zdolności – w zależności od rodzaju wady – np. różnicowania słuchowego, sprawności motorycznej warg i języka, umiejętności realizacji odpowiednich układów narządów mowy.