Aplikacja Słowik. Pobierz i nagraj swój głos!

Dowiedz się więcej
Finansowanie -

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Zintegrowany system do leczenia wad wymowy – VIRTUAL SPEECH THERAPY SYSTEM – VSTS.”

W ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie systemu, który w oparciu o analizę głosu i artykułowania zidentyfikuje wadę wymowy oraz w sposób automatyczny wybierze program terapii.

Efektem projektu będzie system zapewniający spersonalizowaną terapię leczenia wad wymowy, przy wykorzystaniu interaktywnych gier. W oparciu o układ biosensorów system zapewni bieżącą informację zwrotną o postępach pacjenta w terapii wad wymowy.

Wartość
projektu:

5 175 141,99 PLN

Wkład Funduszy
Europejskich:

3 839 719,04 PLN

Wartość kosztów
kwalifikowalnych:

5 175 141,99 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka.