SŁOWIK app. Download and record your voice!

Learn more
  • Politechnika Lubelska
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Uniwersytet Meczyczny w Lublinie
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Virtual Speech Therapy System

Nowa jakość w terapii osób z zaburzeniami wymowy

Dla osób z wadami wymowy proste czynności, takie jak: komunikacja, czytanie, pisanie czy adaptacja w środowisku, często stanowią problemy, z którymi muszą się zmagać każdego dnia.
Learn more

Napisali o nas

Opis problemu

Zaburzenia wymowy to problem, który dotyczy coraz większego odsetka osób.

W Polsce co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy z zaburzeniami słuchu i mowy (Dane przedstawione w „Krajowych ramach strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020”)

80% bodźców dociera do nas przez słuch, a nie przez wzrok

Mało atrakcyjna forma ćwiczeń logopedycznych

Brak możliwości stałego nadzoru przez terapeutę nad właściwym wykonywaniem ćwiczeń w domu

Obwinianie za brak skuteczności terapii terapeutę (mimo nie stosowania się do zaleceń)

Przestarzałe metody leczenia wad wymowy

Brak algorytmu spersonalizowanych ścieżek terapeutycznych

Rozwiązanie problemu

Metoda VSTS to system, który na podstawie analizy głosu i artykułowania zidentyfikuje wadę wymowy oraz w sposób automatyczny wybierze program terapii.

System zapewnia spersonalizowaną terapię leczenia wad wymowy, przy wykorzystaniu interaktywnych gier.

W oparciu o układ biosensorów i analizę akustyczną dostarcza bieżącą informację zwrotną o postępach pacjenta w terapii wad wymowy.

Zaburzenia w liczbach

Zaburzenia słuchu

Około 1,5 na 1000 noworodków cierpi na ubytek słuchu.

W grupie wiekowej od 3 do 17 lat jest to już około 5 na 1000 osób.

Szacuje się, że 30% dzieci z dysleksją oraz do 50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu typu centralnego.

Afazja, dyslalia i dyzartria

W Polsce rokrocznie przybywa ponad 60 tysięcy nowych pacjentów po udarze.

Około 30% (od 21% do 38%) ma problemy z mową. Na świecie jest ponad 10 milionów osób po udarze.

W Polsce tylko 48% chorych z udarem mózgu jest poddawanych rehabilitacji mowy.

Do tego należy doliczyć ciągle zwiększającą się liczbę pacjenów z afazją dziecięcią.

What if speech therapy became enjoyable?

Therapy can be more accessible

Imagine that speech impediment therapy is easy and fun.

Designed not only to help adults effectively, but also to be user-friendly and attractive even for the youngest users.

Thanks to interactive games, speech impediment treatment can be surprisingly easy, saving you both time and money.

And all this without leaving your home.

With our application this becomes possible

Caring for the needs of speech therapy patients, we have been working on VSTS - Virtual Speech Therapy System.

The best scientists and specialists have been involved in creating a suitable speech therapy – you can use it in the comfort of your home.

Shortly, your therapist will also have the opportunity to be updated on your therapy’s progress, without the need for scheduling face-to-face appointments.

Znamy się na rzeczy!

  • Stworzyliśmy trzy multimedialne systemy terapeutyczne
  • Terapia SPPS metodą Skarżyńskiego to innowacyjna metoda stosowana u osób z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. Poza zmysłem słuchu stymuluje i angażuje także wzrok oraz dotyk, pobudza ich wzajemną koordynację i pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce.
  • ITUS – metoda lubelska to Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej opracowany specjalnie w ramach Projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
  • Aplikacja do badań przesiewowych słuchu w ramach Kapsuły Badań Zmysłów – innowacyjne i unikalne na świecie, wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające diagnostykę najważniejszych zmysłów w jednym miejscu
  • Partner Lubelskiego Programu Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną Badania przesiewowe słuchu, głosu i mowy wśród 32.972 uczniów (16.156K/16.816M) klas I szkół podstawowych

The functioning of the VSTS environment

Integrated therapeutic panel module Multimedia patient interface module Therapy pad module Analytical module Therapy models module Personalised therapy programme module Exercises validation module Therapy effects analysis module

Scientific support

We have involved a multidisciplinary team of top scientists and specialists to work on VSTS.

Marek Kurkowski

Marek Kurkowski

(Professor UMCS)
Grzegorz Marcin Wójcik

Grzegorz Marcin Wójcik

(Professor UMCS, Professor PJATK)
Prof. Janusz Klatka

Prof. Janusz Klatka

(MD, PhD)
Małgorzata Partyka

Małgorzata Partyka

(MD)
Adam Kobus

Adam Kobus

PhD
Andrzej Kociubiński

Andrzej Kociubiński

PhD, Eng