Aplikacja Słowik. Pobierz i nagraj swój głos!

Dowiedz się więcej
O terapii -

O terapii

Ogólne informacje o terapii

Z troską o potrzeby pacjentów terapii logopedycznej pracujemy nad VSTS – Virtual Speech Therapy System.

Najlepsi naukowcy i specjaliści zostali zaangażowani w stworzenie komfortowej terapii logopedycznej, której będziesz mógł używać w zaciszu swojego domu.

Dla kogo jest przeznaczona?

Leczenie 5 zaburzeń

Dyslalia
Zaburzenia słuchu
Oligofazja
Dyzartria
Afazja

Dwie grupy wiekowe

Dzieci
Dorośli

Diagnoza VSTS

Składa się z:

 • Ocena artykulacji
 • Ocena anatomiczno-fizjologiczna
 • Ocena motoryki narządów mowy
 • Ocena percepcji słuchowej mowy
 • Wywiad z pacjentem

Schemat treningu

1 Krok pierwszy Usprawnianie motoryki narządów mowy (w przypadku obniżonej sprawności) 2 Krok drugi Usprawnianie percepcji słuchowej, w szczególności autokontroli słuchowej i rozwijania pamięci słuchowej wyrazów 3 Krok trzeci Adaptacja do wkładki terapeutycznej 4 Krok czwarty Wywołanie głosek w zaprogramowanej kolejności 5 Krok piąty Utrwalanie realizacji głoski: W sylabach W nagłosie wyrazu W śródgłosie wyrazu W wygłosie wyrazu (jeśli występuje) Utrwalanie w zadaniach wymawianych i czytanych (opcjonalnie)

Do każdego modelu został opracowany osobny zestaw sylab, wyrazów oraz grup wyrazów w ramach 11 głosek.

Dobór słów został opracowany tak, aby słowa zawierały tylko aktualną główną głoskę, którą ma ćwiczyć w kolejności wywoływania.

Kolejne modele artykulacyjne zawierają słowa już ćwiczone w wyznaczonej kolejności wywoływania głosek realizowanych prawidłowo (mając na szczególnym względzie czystość fonetyczną doboru słów występujących w różnych sąsiedztwach gramatycznych i semantycznych).

Jak odbywa się trening?

 • Trening odbywa się w domu
 • Trening 100 dni
 • Minimum 5 dni dla głoski
 • Od 5 dni do 21 dni dla głoski
 • Kolejność głosek od najłatwiejszej do najtrudniejszej (jak w rozwoju mowy)
 • Nastawienie na sukces pacjenta (zachęta do dalszej pracy)
 • Założenie merytoryczne: terapia ma odbywać się 2 razy dziennie (codziennie)
 • Godzinna przerwa pomiędzy ćwiczeniami
 • Dzieci 2 razy min. po 15 minut
 • Dorośli 2 razy min. po 20 minut
 • Diagnozy prowadzą certyfikowani Terapeuci treningu VSTS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą

Interaktywna wersja terapii leczenia wad wymowy

VSTS to fabularyzowany, zdalny trening leczenia zaburzeń mowy osadzony w interaktywnym świecie.

Rozwija i usprawnia jego trzy percepcje: słuchową, wzrokową oraz mowy. Pacjent, wypełniając codzienne misje osadzone w fabularnej Krainie Dźwięku, realizuje założenia indywidualnego treningu logopedycznego.

Osiem modułów gier multimedialnych

Gry multimedialne zadawane są pacjentom według ściśle opracowanych algorytmów usprawniania:

 • Różnicowania częstotliwości
 • Różnicowania czasu trwania
 • Różnicowania natężenia
 • Selektywności słuchowej dźwięków mowy na tle innych dźwięków
 • Lateralizacji słuchowej w zakresie percepcji dźwięków mowy
 • Narządów artykulacyjnych
 • Wywoływania głosek/słów
 • Integracji słuchowo-wzrokowo-ruchowej